Welbegrepen eigenbelang…

Quizvraag.

Wie deed de volgende uitspraak: ‘Ik ben die regels zooooo zat!’

Antwoord (meerdere mogelijk):

  1. Simson de Israëliet, ±1100 v.Chr.
  2. Truus Dubbel-Modaal in Nederland, 2020 n.Chr.
  3. Uzziël de Israëliet in de Sinaï-woestijn, ±1300 v.Chr.
  4. Sealtiël de Jood in Babel, ±550 v.Chr.

Je snapt ‘m al wel, neem ik aan: alle vier goed!

Wat ook geen hogere wiskunde is: als we ons de afgelopen maanden allemaal aan de COVID-regels hadden gehouden, hadden we de Kerst waarschijnlijk onbezorgd tegemoet kunnen zien.

En toch…
Toch sympathiseren we bijna blind met het slachtoffergedrag van de genoemde sprekers.
Alsof regels en het je eraan houden het ergste zijn dat iemand overkomen kan!

Hoe begrijpelijk die houding ook is – want blijkbaar algemeen menselijk – er zit ook iets (veel!) onbegrijpelijks in.
Onlogisch, irrationeel, dwars tegen beter weten in.

Maar ook zo diep ingebakken dat – althans hier – God er niet boos om wordt, maar alleen maar zuchten kan:

Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee.

Het is verleidelijk om hierbij met allerlei (amateur-)psychologische en/of theologische verklaringen te komen over ‘de menselijke aard’.
Maar da’s voor een andere tijd en plaats.
Jij leest & ik schrijf onder de vlag van Advent – van Hem die komt.

En als God hier zijn verzuchtingen laat horen, legt Hij daarmee de bal bij elk van ons neer.
Het roept niet – nu niet! – om een verklaring, maar om zelfreflectie.
Dat je dat wat God ‘moe’ maakt op jezelf betrekt – en daar conclusies aan verbindt!

* * *

Hoe dan ook: waarom God – weer – begint over die eigenwijze houding van ons, is duidelijk genoeg.
Het is namelijk tegelijkertijd een bewijs van stomheid en een motie van wantrouwen.

De regels – Gods regels in elk geval – geeft Hij ons ‘opdat het u welga’ (NBG-‘51).
In je eigen belang.’

Dus – om ’t even of het gaat om Gods Tien Geboden, Jezus’ Bergrede of de COVID-regels van de regering – als je je aan overduidelijk  goede en nuttige regels niet houdt of ergert, vertrouw je de opsteller van die regels blijkbaar niet.

Wat weer de volgende vraag oplevert: hoezo vertrouw ik Hem/hen niet?

Toch wel handig om die vraag voor jezelf te beantwoorden – voordat je oog in oog staat met Hem…

In je eigen belang!

Jes. 48:17-21

Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël:
Ik ben de HEER, jullie God,
die jullie onderricht in je eigen belang,
die jullie leidt op de weg die je gaat.
Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee.
Je nageslacht zou zijn als het zand,
je nazaten ontelbaar als zandkorrels.
Je naam zou nooit worden uitgewist,
maar voor altijd bij mij voortleven.

Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën!
Verkondig dit met luid gejuich,
laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde:
‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’

Hij voert zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden;
hij laat water voor hen stromen uit de rots,
hij klieft een rots en het water gutst eruit.

Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de HEER.

Dick Noort

Dick Noort

Predikant Zuidhorn