Tohoe wabohoe

 Woest en leeg betekent het. In het begin was het woest en leeg. Zeg maar gerust chaos. En toen bracht God er een ordening in aan. Er moest licht komen. Er moest een tapijt komen. Verdeling van water, lucht en aarde was belangrijk. En verder nog wat planten voor in de tuin. Naast het licht nog een paar lichtdragers. Wat bewoners voor lucht en water. Dan nog een paar dieren voor op het land, groot en klein. En toen was alles klaar: de aarde kon bewoond worden door de mensen.

Woest was het. Toen de zonde in de wereld was gekomen. Mensen sloegen elkaar dood. Die dood was zelf trouwens al iets. Er was jaloezie. Er kwam egoïsme. Ziekte en verderf. Het werken kostte bloed, zweet en tranen. En kinderen krijgen was voor vrouwen geen pretje. De mensen stonden elkaar naar het leven en het leven was eindig. Overal zochten ze geluk, maar het leek wel leeg. Het leek wel chaos.

Het is zomaar onze eigen wereld. Waar het eigenbelang nog steeds hoogtij viert. Geweld aan de orde van de dag is. Onrecht welig tiert.

Is dat het hele verhaal? Gelukkig niet. Dan zou de aarde onbewoonbaar zijn. Als alleen het recht van de sterkste zou gelden. Dan zou het met recht een chaos worden. Een soepzootje.

Dat is het opvallende woord in deze twee verzen: chaos. Maar in de chaos is God niet. Hij is een God van orde. Hij staat erboven.

God is er ook nog. Al zijn velen Hem vergeten. Hij is zijn wereld niet vergeten. Hij heeft gesproken en spreekt nog steeds. Niet in het verborgen, niet ergens in het geheim, niet ergens achteraf. Nee gewoon in het openbaar. Ieder kan het horen.

Ik zal de wereld redden. Dat zei God meteen. Mijn naam is: Hij die erbij is. Dat zei God, toen Hij Mozes stuurde. En Hij hield woord. Hij bevrijdde zijn volk, leidde het door de woestijn. Hij gaf het een eigen land. En na de ballingschap was daar Cyrus. Die machtige vorst, die het volk weer terugbracht.

God heeft op vele manieren gesproken. Op het laatst en het duidelijkst door zijn Zoon. Hij ordent de chaos. Hij kiest voor het zwakke. Hij geneest, zet onrecht recht. Hij bevrijdt. Op zijn woorden kan je aan. Hij heeft altijd gedaan, wat Hij heeft gezegd. Dat zal Hij blijven doen.

God heeft de wereld lief. Zijn wereld. En God zei: Ik maak alle dingen nieuw. Geen renovatie van ons huis, maar recreatie. Nieuw. Hetzelfde, maar toch anders.

Ds. Erik Pomp

Ds. Erik Pomp

Predikant Aduard

Lezen Jesaja 45: 18, 19