September 1, 1939

[De dag dat de nazi’s Polen binnenvielen: de start van de Tweede Wereldoorlog]

Faces along the bar
Cling to their average day:
The lights must never go out,
The music must always play,
All the conventions conspire
To make this fort assume
The furniture of home;
Lest we should see where we are,
Lost in a haunted wood,
Children afraid of the night
Who have never been happy or good.[i]

Uit: W.H. Auden, Another Time

Jesaja 42:1-4

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

 

Softie…

Niet voor het eerst gaat het in Jesaja over ‘recht’ – wij zouden zeggen: over ‘law and order’.
Variant: ‘normen en waarden’.

‘Recht’ is blijkbaar een sleutelwoord voor Gods nieuwe toekomst.

Ik gok dat je daar niet meteen warm van wordt…
Zoals ik gisteren al zei: ‘wij’ – gezagsgetrouwe, brave Christenen – worden niet al te vaak direct geconfronteerd met het ‘recht’.
En ‘wij’ – West-Europeanen, Nederlanders – hebben daar sowieso weinig over te klagen, vergeleken met de rest van de wereld.

Da’s één.
Twee: zo’n beetje iedereen die de wereld wil verbeteren, roept wel iets van ‘law and order’.
Trump wil stemfraudeurs achter de tralies, Putin wil duidelijke wetten voor kerken, volgens bijna iedereen moeten er hardere regels komen voor de zondvloed aan vluchtelingen, en ook in de kerk moet de zweep er wat vaker over.
Zachte heelmeesters enzo…

Oeps…
Dan zit ik toch in het verkeerde boek te lezen!

Jawel, het gaat over ‘recht’, dat kan niet missen…
Alleen: degenen die ervan gaan profiteren onder de Nieuwe Orde, dat zijn niet de brave burgers en het gebruikelijke stemvee.
Beetje vreemd…

Blinden en mensen in de gevangenis, die zullen er bij dit regeerakkoord op vooruitgaan.
Poeh…

Of meer in het algemeen: mensen die je kunt typeren als ‘geknakt riet’ of ‘kwijnende vlam’ – die zullen de speerpunt vormen van zijn hervormingen.

Totaal niet poëtisch, wel correct de BGT:

Zwakke mensen zal hij niet nog zwakker maken.
Mensen zonder kracht zal hij niet kapotmaken.
Hij zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt.

* * *

In 700 en 550 vóór, en 25 na Christus trok Gods dienaar bar weinig stemmen met dit programma.
Oké, een enkele keuterboer, balling, Farizeeër, hoer, Romein of chronisch zieke spitste zijn of haar oren.
En een meute domme Galileeërs, maar dat kon je van ze verwachten.

Want elk weldenkend mens – met z’n welbegrepen eigenbelang – snapt dat dit niks wordt.
Al helemaal niet met zo’n softie voorop.
En dat-ie eindigt aan het kruis – zooo voorspelbaar…

En toch…
Toch willen we wel in zijn schuitje zitten.
Want dat vaart naar de hemel, toch?

En die blinde dan?
Die gevangene?
Waar mag die zitten, volgens onze ‘law and order’?

Bij Hem zitten ze voorin…

“Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.”

(Matteüs 25:13)

[i] Engels? Ja. Soms is ’t leuk om even over de grens te kijken… En de stem te horen van een Brit in New York die het nieuws hoort dat er al jaren zat aan te komen…

Voor diegenen die met Engels niet zo goed uit de voeten kunnen, heb ik een krakkemikkige vertaling van eigen hand:

Alle gezichten aan de bar
Rekenen op dezelfde dag als gisteren:
De lichten gaan niet uit,
De muziek moet blijven spelen,
Alles om ervoor te zorgen
Dat deze vesting voelt
Als onze eigen spullen thuis;
Alles om maar niet te zien waar we zijn:
Verdwaald in een spookachtig bos,
Kinderen bang voor het donker,
Die nooit gelukkig waren of goed.

Deze bijdrage is van Ds. Dick Noort