Hulp uit onverwachte hoek

Vooraf lezen: op het bijbelleesrooster van maandag 14 december 2020 staat Jesaja 45:1-7.

Is het mogelijk voor God om de schepping te bevrijden uit de greep van het kwaad?
Kan hij wat doen aan de vluchtelingenstroom, moderne slavernij, stijgende zeespiegel, oorlogen en de nooit ophoudende aanwas van slechte leiders?

Het is een vraag die Jesaja ook hoort als hij zijn oor te luisteren legt bij zijn moedeloze volksgenoten in tweestromenland.
Kan God ons wel bevrijden uit de macht van onze vijanden?
Kan hij in zijn eentje wel op tegen de vele goden van hout en steen hier op vreemde bodem?

Jesaja zet zijn geld in op hulp uit onverwachte hoek. Jesaja laat zijn volksgenoten met nieuwe ogen kijken naar het wereldgebeuren. Het is Cyrus, de koning van de Perzen, die Gods volk zal bevrijden! Deze machtig heidense vorst wordt zelfs zijn gezalfde genoemd. Juist in ballingschap (her)ontdekken de Israëlieten dat God de God is van alle volken en dat de hemel en aarde zijn tempel zijn. Hij houdt de volken in zijn hand en schaakt achter de schermen met koningen als een ware strateeg. Zo brengt hij zijn zonen en dochters thuis. God is niet alleen de God van Israël, maar ook de God van Babel en die van zijn gezalfde dienaar Cyrus. Het is in de beleving van de hoorders van Jesaja de wereld op z’n kop.

Misschien kan dit gedeelte je helpen eens anders naar je eigen leven en de wereld om je heen te kijken en hoe God daarin ook via onverwachte figuren, meningen en gebeurtenissen kan regeren en helpen. Ook dat is advent: worstelen met Gods onbegrijpelijke leiding, verborgenheid en onverwachte aanwezigheid in deze door het kwaad beheerste wereld.

Klik op afbeelding om te luisteren naar de podcast.

Luister hier de podcast van TOMOS over Jesaja 43:1-7:

met Domi PK | Hulp uit onverwachte hoek

Ds. Pieter Kars van de kamp

Ds. Pieter Kars van de kamp

Predikant Grijpskerk-Niezijl