Advent.

Een oud woord.

Zoals je misschien weet, slaat het op de weken vóór Kerst.
Een tijd, die anderen ook wel aanduiden als ‘de donkere dagen’.
Dat klopt in elk geval: de dagen zijn kort, en daglicht is schaars…

Voor veel mensen – de meesten? – niet de favoriete tijd van het jaar.
Duisternis = somberheid.
Duisternis = opgesloten zijn in negatieve gedachten.
Duisternis = pessimisme, over deze wereld of je eigen leven.

Nou, daarom willen we in deze weken dagelijks een lichtje ontsteken.
Niet om te te ontsnappen aan het donker, want dat is er.
Daar helpen geen duizend kaarsen of honderd (web)shops aan…

Wel, om je – vanuit de eeuwenoude, maar springlevende boodschap van God – een tegenwicht te geven.
Troost, hoop, bemoediging of een wake-up call: als een vuurtoren die je de richting wijst op een woeste, koude, zwarte zee…

De richting naar huis.
De richting naar een betere toekomst.
In de hoop op de zegen van onze God.

Schrijf je in voor een dagelijks bericht

– stopt automatisch eind  december

-of eerder met een enkele muisklik